Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur ?

İş & Finans

11450 yorum

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur ?

Araştırma görevlisi nasıl olunur, kadrolu araştırma görevlisi olmak için aranan şartlar nelerdir? Detaylar yazımızın devamında !

Üniversitede okurken birçok öğrenci, bazen okuduğu alanla ilgili çalışma alanının da kısıtlı olması sebebiyle akademik kariyer yapma yolunu tercih etmektedir. Günümüzde bu şekilde araştırma görevlisi olmak isteyen öğrencilerin takip edeceği iki yol bulunmaktadır. İlki YÖK koordinesinde tüm üniversitelerin işbirliği ile yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile araştırma görevlisi alımıdır. Diğeri ise öğretim üyeliği dışındaki personel alımı ile yapılmaktadır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile araştırma görevlisi olmak, üniversitenin kadrolu akademisyeni olmak anlamına gelmektedir. Bir müddet sonra ilanlara bağlı olarak üniversiteden üniversiteye geçişler olabilmektedir. Bu yolu isteyen adayların ilkin Akademik Personel ve Lisans Eğitim Sınavı olan ALES’e girmeleri gerekmektedir.

Adayın üniversite eğitimi boyunca aldığı notların ortalamasının da dahil edildiği bu değerlendirmede yabancı dil sınavları da etken olmaktadır. Kişinin üniversite lisans not ortalamasının yüzde 35’i, ALES’in yüzde 50’si ve yabancı dil sınavının yüzde 15’i değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun bu yüzdelerin ağırlığını değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Bu şekilde araştırma görevlisi olmak isteyen adayların tercih edebilecekleri bir diğer sınav olan Alan Sınavı da değerlendirmeye dahil edilebilmektedir. Alan sınavı yeni bir değişiklik yapılmazsa şu an için sadece Temel Tıp Bilimleri ile Temel İslam Bilimlerinde dikkate alınmaktadır. Eğer adayın alan sınav puanı mevcutsa ve başvuruda değerlendirmeye tabi tutulmasını talep ediyorsa, o zaman yüzdeler ve dağılımları değişmektedir. Bu türdeki dağılım, lisans ortalamasının yüzde 20’si, ALES’in yüzde 25’i, alan sınavının yüzde 40’ı ve yabancı dil sınavının yüzde 15’i şeklinde olmaktadır.

Tabi bu ön değerlendirmeden sonra bir de sözlü sınav yapılmaktadır. Açıklanan ihtiyacın dört katı kadar aday mülakatlara davet edilmektedir. Mülakatların çerçevesi ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Normal şekilde araştırma görevlisi olmak isteyen adaylar da öncelikle ALES’e girmek zorundadır. Burada taban puan ALES için 70, yabancı dil sınavı için 50’dir. Ayrıca yaş sınırı bu başvurular için 35’tir. Ön değerlendirmede eleme ihtimali epey yüksek olduğu için ihtiyacın on katı kadar aday dahil edilmektedir. ALES’in yüzde 60’ı, yabancı dil sınavının yüzde 40’ı ön değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Bu başvuru fakülteler için olan başvuru türüdür. Ayrıca meslek yüksekokullarına başvuruda farklı yüzdeler dikkate alınmaktadır. MYO başvurularında ALES’in yüzde 70’i, dil sınavının yüzde 30’u değerlendirilmektedir.

Ön değerlendirmeden sonra adayların bilgi donanımlarını ölçmek amacı ile bir de yazılı sınava girmeleri gerekmektedir. Bu yazılı sınavdan sonra yüzdeler yine değişmektedir. Bu kez ALES’in yüzde 30’u, lisans ortalamasının yüzde 30’u, dil sınavı sonucunun yüzde 10’u ve son girilen yazılı sınavın yüzde 30’u değerlendirmede rol oynar. MYO’lar için ise ALES’in yüzde 35’i, lisans notunun yüzde 30’u, giriş sınavının yüzde 35’i farklı bir değerlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu değerlendirmenin sonucunda, tüm puanların ortalaması 65’in altında kalanlar hiçbir şekilde sıralamaya dahil edilmezler. Kazanan asil ve yedek adaylar, başarı sırasına göre listelenir. Asil adayların gelmemesi halinde yedeklerden sırayla görevlendirme yapılır.

Bu başvurularda bir istisnayı belirtmekte fayda vardır. Tıp alanlarında uzmanlık eğitimini bitirmiş olanlar, doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile zaten bu kadrolarda halen çalışmakta olanlar ALES sınavından muaf tutulmaktadırlar. Çünkü doktora zaten başlı başına bir akademik aşamadır. Tıp bilimlerinde uzmanlık eğitimini bitirmek de daha önce girilen Tıpta Uzmanlık Sınavı ile mümkün olduğu için, onlara da ALES sınavı zorunlu tutulmaz. Hali hazırda araştırma görevlisi olarak çalışanlar da zaten bu aşamalardan daha önce geçtikleri için ALES sınavından muaf tutulmaktadırlar.

YORUM GÖNDER