Boşanmada Mal Paylaşımı

Devlet & Politika

14330 yorum

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır ? Medeni kanuna göre boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olur ? Anlaşmalı boşanma sürecinde mal paylaşımı nasıl yapılır ? Boşanma sürecinde tarafların sahip oldukları haklar nelerdir ?

Evli olan çiftlerin birleştirmiş oldukları hayatlarını çeşitli sebeplerle devam ettiremeyerek boşanmak istemeleri normal bir durumdur. Boşanmak isteyen çiftlerden herhangi birinin boşanma sonucunda mağdur olmaması gerekir. Herkesin bildiği üzere bazı kadınlar sırf maddi geçimsizlik endişelerinden dolayı evliliklerini bazı olumsuzluklara katlanarak sürdürmektedirler. Bilinmelidir ki, boşanma kanunlarımız eşlerden herhangi birinin boşanma sonucu mağdur olmaması için bazı düzenlemeler (nafaka, mal paylaşımı, tazminat vb.) barındırmaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Medeni Kanun, çalışan ya da çalışmayan kadın için sonradan edinilen mallar için bazı haklar vermektedir.

Boşanma başlı başına zorlu bir süreçtir. Boşanmaya ek olarak sahip olunan malların paylaşımı hususu sizler için boşanmadan daha sıkıntı bir süreç olabilir. Mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftler bunu genellikle mahkemelere taşımaktadırlar.

Medeni kanuna göre mal rejimi üç türlüdür. Bunlar mal ortaklığı, mal ayrılığı ve paylaşımlı mal ayrılığıdır. Çiftler boşanırken bunlardan herhangi birini seçerse edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusu olacaktır. 1 Ocak 2002'den önce edinilmiş malların paylaşımında mal ayrılığı ve 01 Ocak 2002'den sonra edinilen mallarında paylaşımında da mallara katılma rejimi uygulanır.

Çiftler boşandıktan sonra mal paylaşımı rejimine göre kendilerine ait olan kişisel malları geli alırlar. Kişisel eşyalar, miras gibi durumlar sonucu tarafların herhangi birine kalan mallar, edinilen manevi tazminatlar bunlara örnek olarak verilebilir. Çiftler kendi aralarında anlaşarak da kişisel eşyaların neler olduğuna karar verebilirler. 

Çiftlerin çalışarak kazandığı ve elde ettiği mallar ise sonradan edinilmiş malların paylaşımı kapsamında değerlendirilir. Eğer çiftlerden biri bir malın kendisine ait olduğunu söylüyorsa bunu ispat etmelidir. Mal paylaşımı esnasıda bir malın kendisine ait olduğunu ispat edilemediğinde o mal paylı olarak değerlendirilir.

Kısaca, kişisel olan mallar kişiye kalır ve sonradan edilen mallar Medeni Kanuna göre eşler arasında pay edilmelidir. Bu konular anlaşmazlık durumunda mutlaka bir avukat yardımı ile çözüme kavuşturulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada ise tarafların aralarında düzenlediği boşanma protokolüne göre malların paylaşımı uzlaşılan şartlara göre yapılır. 

YORUM GÖNDER