Engellilerin Yaşadığı Sorunları Ne Kadar Biliyoruz ?

Ev & Yaşam

15500 yorum

Engellilerin Yaşadığı Sorunları Ne Kadar Biliyoruz ?

Engellerin yaşadığı sorunlar hiç ilginizi çekti mi? Engelli olmak; bir insanın kişisel ve sosyal hayatında, kendi başına yapması gereken eylemleri, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybı olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu yapamaması demektir.

Engelli kişilerin toplumsal aktivitelerde bulunabilmeleri için bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerde engellilik durumu doğuştan gelebileceği gibi, sonradan bir hastalık veya kaza sonucu da oluşabilmektedir. Yani her bireyin bir gün engelli olabilme ihtimali her daim söz konusudur.

Hayat telaşına kapılmış, oradan oraya koşuştururken, etrafımızda akan hayatların farkında olmamız öncelikle insanlık görevimizdir. Çevremizde olan veya hayatın herhangi bir anında karşımıza çıkan engellilere karşı duyarlı olmak ve toplumsal bir bütünlük sağlayabilmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmalıyız. Bu işe ise engellilerin yaşadığı sorunların birçoğunu bilerek başlayabiliriz. Engellilerin yaşadığı sorunları ne kadar bilirsek, faydamız o kadar artacaktır.

  • Engelli bireylerin yaşadığı fiziksel ve zihinsel sorunların yanında, toplum tarafından onlara yüklenen bir de psikolojik sorunlar mevcuttur. Toplumun engelli kişilere karşı geliştirdiği olumsuz düşünce ve davranışlar psikolojik sorunların başlangıcıdır. Engelli bir birey, ailesinden ve sosyal çevresinden sürekli kendi ile ilgili olumsuz geri bildirimler alırsa, doğal olarak sosyal hayattan uzaklaşacaktır. Ve bu durum engellilerde ciddi oranda özgüven kaybı, utanma, içe kapanma ve mutsuzluk gibi duygulara neden olacaktır.
  • İnsanların yapısında farklı olanı yadırgamak gibi bir tavız vardır. Alışılmamış özelliklerde karşılaştıkları bir kişiye bilinçli veya bilinçsiz olarak tepki verebilirler ve bu tür kişileri hayatlarında barındırmak istemezler, çünkü adapte olamazlar. Ve insanlığın sergilediği bu nahoş tutum, engellileri yaşadıkları çevrede ötekileştirir. Oysa her engelli bireyin, diğer sağlıklı insanlar gibi yaşama hakları vardır.
  • Engelli insanların yaşamları sağlıklı insanlara nazaran çok daha zordur. Herkes gibi yaşamakta güçlük çekerler. Bireysel olarak kendilerine yetemedikleri durumda toplumsal her türlü desteğin onlara fayda sağlaması gerekmektedir. Bu toplumsal destekten kastımız kesinlikle fiziksel bir insan gücü ile yardım değildir. Yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve psikolojik anlamda sağlanacak desteklerdir. Böylelikle engelliler başka birinin yardımına muhtaç olmadan, kendi başına yaşamını sürdürebilirken, toplum içerisinde de bir kimliğe sahip olabilirler. Ve bu durum engellilerin öfkeli, mutsuz, korkak, utangaç ve hayal kırıklıkları ile dolu bir yaşam sürmelerine engel olur.
  • Engelli kişilerde toplumdan önce aile fertleri önemlidir aslında. Engelli bir bireye sahip her ebeveyn öncelikle bu durumu kendi benimsemeli, daha sonra toplumdan beklemelidir. İleride ne tür sıkıntılar ile karşı karşıya kalacağını bilemeyen her ebeveyn bu durumun üstesinden gelebilmesinin tek yolu onarlı sevmektir. Ebeveynlerin aşırı korumacı yapısı da doğru değildir. Sahip oldukları korkular ve aşırı koruma içgüdüsü ile engelliler üzerinde yaratılan baskı, onların sosyalleşmesi açısından engel teşkil etmektedir.
  • Engelli bireylerin kardeşleri ile yaşadığı ilişkiler yoğun ve olumlu olmalıdır. Engelli kardeşlerinde utanmak ve onu saklamak yerine, onlarla birlikte büyümek ve hayatın her anını paylaşmak engelli bireyler için olumlu atılacak adımların başlangıcı demektir. Bu durumda oyun kurucu olan ebeveynler, ayrım yapmadan bu düzeni kurmalıdırlar.
  • Engellilerin yaşadıkları sorunları anlayabilmemizin en etkili yolu empati kurmaktır. Onların fiziksel ve zihinsel sorunlarına çözüm bulamasak ta yaşadıkları psikolojik değerleri doğru analiz ederek destek yollarını çeşitlendirebiliriz. Aslında engellilerin yaşadıkları sorunlar genel hatları ile belirlidir. Önemli olan bizlerin bunların farkına varması ve bu sorunlara bir nebze olsun çözüm getirebilmek için bu farkındalığı genişletebilmektir. Tek başımıza elbette faydalı oluruz ancak etrafımızda başka farkındalıklar yaratmakta bir o kadar önemlidir.
  • Engelliler için her bireyin yapması gereken tek şey aslında hoşgörü ve saygı göstermek olmalıdır. Bunarlın akabinde her şey kendiliğinden gelişecektir. Engellilere acıyarak bakmak veya onlar yokmuş gibi davranmak yapılan en büyük hatalardandır. Diğer insanlara nasıl davranılıyorsa engellilere de o şekilde davranmak gerekir. Engellilere karşı gösterilen ilgisizlik veya aşırı ilgi, ters etki yaratabilir. Onlara her birey gibi yaklaşmak bu nedenle önemlidir.

YORUM GÖNDER