Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın kıdem tazminatı alabilir mi ?

İş & Finans

10660 yorum

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın kıdem tazminatı alabilir mi ?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın kıdem tazminatı alabilir mi ? Kadın evlilik nedeniyle işten ayrılınca nasıl kıdem tazminatı alır, yapılması gerekenler nelerdir ?

Evlenme halinde kıdem tazminatı verilmesi sadece bayanlara verilmiş olan bir haktır. 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde; bayanların evlenmiş olduğu tarihten itibaren 1 sene içerisinde kendisinin rızası ile hizmet akdinin sonlandırması durumunda kıdem tazminatı almaya kazanmış hükmü bulunmaktadır.

Kadın çalışanlarının evlilik sebebi ile kıdem tazminatı hükmünden yararlanabilmesi için; yapılacak olan evliliği Medeni Kanun hükmü gereği yapılması, çalışma süresinin 1 yıldan daha fazla olması, çalışmasının evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sonlandırması gerekir. Dini nikâhlar bu hakkı sağlamamaktadır. Kadın çalışanın kanunların tanımış olduğu fesih hakkını kullanması ile kıdem tazminatı hakkı doğar. Fesih işleminin işveren tarafından kabul edilmesi gerekmez.

Kadın çalışanın evlilik tazminatını hak etmesi için ilk olarak, iş sözleşmelerinin devam ediyor olması gerekir. Yani evlendiği tarihte çalışması gerekir. İşten ayrılmış olan kadın çalışanlara kıdem tazminatı ödenmez. Kadın çalışanların iş sözleşmesini kıdem tazminatı alamayacak şekilde sona erdirmesinden bir süre sonra evlenmesiyle de kıdem tazminatı alamaz.

İş sözleşmesi devam eden kadın çalışanların 1 yıl içinde evlendiğini işveren ibraz etmesi ve kıdem tazminatı istemesi gerekir. Kadın çalışan evlilik sebebi ile doğan fesih hakkını, resmi evlilik işlemlerinin bitmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanması gerekir. Bayanların bu hakkını evlilik öncesi kullanması olanaksızdır.

Kadınların evlendiği tarihten sonra 1 yıl içinde hizmet akdinin sonlandırmaması ve kıdem tazminatı talebinde bulunmaması bu hakkının kaybolmasına sebep olur. Fesih sebebi evlilik dışı bir sebep ise de evlilikten dolayı alınacak olan kıdem tazminatı alınamaz.

Bu hak sadece kadınlara verilen bir haktır. Erkek çalışanın evlendikten sonra bu kanun hükmünden yararlanma hakkı bulunmaz.

Evlenip boşanıp ve önceki eşi ile kısa bir süre zarfının ardından tekrar evlenen ve evlendikten sonra iş sözleşmesini sona erdirmiş olan kadının kıdem tazminatı talep etmesi kanun hükmüne karşı hile olarak değerlendirilir. Evlenip iş sözleşmesini fesih ederek işten ayrılan kadının tekrar çalışması ise hakkını kötüye kullanması yasağı ile karşılanmamış ve yeniden çalışmanın hak ile özgürlüğü kapsamına girmiştir.

YORUM GÖNDER