Girişimcilik? İnovasyon nedir?

İş & Finans

15580 yorum

Girişimcilik? İnovasyon nedir?

İnovasyon, en yalın ifadeyle yapılmış olan bir ürünü geliştirmek olarak da düşünülebilir. Bir ürün ya da hizmeti geliştirmek ve geliştirilen bu ürünleri piyasada kar edebilecek duruma getirip piyasaya sürme işinin tamamı inovasyona girer. Ürün yeni iş fikirleri ile geliştirilerek kar amacı sağlamak amacıyla piyasaya sürülür. Sürekli bir faaliyet olan inovasyon şirkette rekabet gücü kazandırarak yeni pazarlara açılmayı sağlar. Yapılan inovasyon patent alınarak resmileştirilir.

Girişimciliğin tanımı ise ilk olarak ortaçağ dönemlerinde kullanılmıştır ve “iş yapan” anlamına gelmektedir. Günümüzde ise bu anlamını korumakla birlikte gelişmiştir ve risk alan, yeniliklere açık anlamlarını da içermektedir. Bu özelliklerin yanında girişimcide olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Azim ve mücadele,

  • Başarılı olma amacı taşıması,

  • Risk alabilme yeteneği, planlı ve programlı çalışabilmesi,

  • Sorumluluk taşıması,

  • Grup halinde çalışabilme ve grup arkadaşlarını yönlendirebilme yeteneği gibi özellikler bir girişimcide olması gereken özelliklerdir.

Bir girişimcinin iş kurabilmesi için bazı tanımları bilmeye ve bunları ortama göre kullanma yeteneğini göstermeye ihtiyacı vardır. Bu tanımlardan bazıları:

  • İş fikri: Kendi eğitim geçmişine ve piyasadaki açıklıklara bakarak kaynaklarını da göz önünde bulundurarak bir konuyu iş fikri olarak benimsemesi gerekir.

  • Girişimcilik Nitelikleri: Bir girişimcinin yukarıda da bahsetmiş olduğumuz özelliklere, kendine güvenine ve yapmış olduğu iş fikri için gerekli motivasyona sahip olması gerekir.

  • Kaynaklar: Ortaya koyduğu iş fikri için girişimcinin yeterli kaynağa sahip olup olmadığını bilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar sadece maddi anlamda değil, işi beraber yapabileceği iş arkadaşları, sosyal medya araçları ve işi yapacağı makine ve ekipman gibi kaynakların varlığını tespit etmesi gerekmektedir.

  • Yönetim Anlayışı: İş fikrini hayata geçirdikten sonra kuracağı ekiple birlikte bir çalışma yeteneği, bu ekibi yönetebilecek yönetim anlayışı ve liderlik vasıflarına sahip olması gerekmektedir.

Bir girişimcinin piyasaya atılabilmesi için ayrıca çevresel faktörleri de değerlendirmesi gerekmektedir. Piyasaya girdiği dönemki ekonomik durum, başka ülkelerde iş yapacaksa o ülkenin ekonomik ve siyasi durumu, mevzuat ve hukuk gibi konuların hepsinden haberdar olması ve ona göre davranması gerekmektedir.

YORUM GÖNDER