Haczedilen Mallar Nasıl Geri Alınır

Devlet & Politika

41510 yorum

Haczedilen Mallar Nasıl Geri Alınır

Haczedilen mallar daha sonra borcun ödenmesi durumunda geri alınabilir mi ? Haciz edilen mallar nasıl geri alınabilir ?

Borçlu olan kişilerin borçlarını ödeyememesi halinde taşınır ve taşınmaz mallarına, 3. Şahıslardan alacaklarına adli ve idari mahkeme kararı ile el konulmasına haciz adı verilir. Haciz işleminin normal haciz ve ihtiyati haciz olmak üzere 2 çeşidi bulunur.

Borçlu olan kişinin gayrimenkulü mevcut ise haczedilmez ama borçlunun borcunu karşılamaması halinde gayrimenkule başvurulmaktadır. Borçlu kişilerin 3. şahıslarda var olan alacak ve haklarına, ev ve iş adreslerine, ortaklığı derecesinde ortak olduğu şirkete, adına kayıtlı olan araç ve gayrimenkullere haciz işlemi yapılabilir.

Haciz koyulabilen eşyelar için İcra ve İflas Kanununca belli başlı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun çercevesinde borçlu olan kişilerin hayati anlamdaki ihtiyaçlarına haciz işlemi yapılamaz. Bu eşyalar içinde çamaşır makinesi, televizyon, ütü, buzdolabı tarzında eşyalar yer alır. Ama söz konusu olacak eşyaların birden daha fazla olması durumunda diğerlerinin haciz işlemi gerçekleştirilebilir.

Haciz konulmuş olan eşyalara başka bir alacaklı aynı zamanda haciz edebilir. Sonrasında menkul değere çevrilmiş olan mallar alacaklı olan kişilere pay edilir. Elde edilmiş olan paylar borç için yeterli gelmez ise tekrar haciz işlemi yapılır. Satış işlemi esnasında artan bir para olur ise borçluya geri iade edilir.

Haciz edilmiş olan eşyalar borçlu olan kişilerin istekleri doğrultusunda borçlu olan kişide bırakılabilir veya yediemin deposunda tutulabilir. Belirlenmiş olan tarihlerde borcun ödenmemesi durumunda satış işlemi gerçekleştirilir. Bu süre yani 1 yıllık süre içinde mallar başka kişilere satılmaz ve değiştirilmez. Bu süre zarfında borcun kapatılması ile mallar geri alınabilmektedir. Ama bu tarz bir durumda yediemin deposu ücretinin de borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bu süre sonunda borç ödenmez ise malların satış işlemi açık arttırma usulü ile yapılır. Açık arttırmanın zamanı ve yeri daha önceden ilan edilmektedir.

Haciz masrafları haciz esnasında oluşacak olan işlemlerinin tamamının masrafı anlamına gelir. İlk olarak alacaklı kişi tarafından karşılanır. Yapılan masraf dosyaya işlenir. Sonrasında ise borçlu olan kişiden tahsil edilmektedir. Haciz olan malların geri alınabilmesi için ilk olarak bu masrafların icra dosyasının kapatılması gerekir. Sonra malların götürülmüş olduğu depoya gidilerek Adalet Bakanlığı’nca belirlenmiş depo masrafları da ödenerek malların üstünde olan haklar geri alınmış olur.

YORUM GÖNDER