Hava Kirliliğine Yol Açan Başlıca Nedenler Nelerdir?

Bilim & Teknoloji

28150 yorum

Hava Kirliliğine Yol Açan Başlıca Nedenler Nelerdir?

Hava kirliliğine yol açan nedenler nelerdir? Hava kirliliğinin nedenleri, hava kirliliğini önlemenin yolları nelerdir? Detaylar Bildiriyo.com'da !

Toplumların genel sağlığını en fazla olumsuz etkileyen belirgin faktörlerden biri de hiç şüphesiz ki hava kirliliğidir. Özellikle motorlu taşıtların ve sanayileşmenin etkin olması nedeniyle kendini gösteren hava kirliliği durumu toplum sağlığını olumsuz etkilediği gibi ayrıca doğal zenginliklerin de ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Diğer birçok olumsuz koşullara nazaran alınan birçok önleyici tedbirlere rağmen malesef önünün bir türlü kapatılamadığı bu önemli sorun gün geçtikçe daha da önemli ve tehlikeli bir sorun haline gelmekte ve beraberinde birçok hastalığın meydana gelmesine yol açmaktadır. Uzmanların da dikkat çektiği önemli konulardan olan hava kirliliği sorunu her ne kadar geçmiş tarihlerde yeteri kadar etkinliğini gösteremese de bugün dünya genelinin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Diğer birçok sorunlara nazaran daha çok teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak etkisini gösteren bu önemli sorun bugün birçok sağlık sorunlarının oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Orman ve yeşil alanların azalım göstermesine bağlı olarak da etkisini gösterebilen hava kirliliği sorunu sonucu başta az gelişmiş ve halen gelişmekte olan toplumlarda olmak üzere dünyanın birçok toplumlarında tifo, kolera, verem gibi tehlikeli ve salgın niteliklere sahip olan hastalıklar eskiye oranla hızla türemekte ve beraberinde birçok insanın genel sağlığını ciddi anlamda riske atmaktadır. Günümüzde birçok toplumlarda hakkında çeşitli seminerlerin de düzenlendiği hava kirliliği sorunu günümüzün en önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer aldığı gibi geleceğin de en büyük sorunlarından olma niteliği taşımaktadır.

Hava Kirliliğine Neden Olan Başlıca Faktörler Nelerdir?

Dünyanın en önemli sorunlarından olan hava kirliliği sorunu ile doğrudan ilişkisi bulunan birçok olumsuz faktörler bulunmaktadır. İşte hava kirliliğine yol açan başlıca faktörler şunlardır. 1. Motorlu taşıtlar 2. Fabrikalar 3. Sigara 4. Evlerde kullanılan kömür sobaları 5. Kimyasal atıklar 6. Egzoz gazları 7. Çöp atıkları

Hava Kirliliğini Önlemenin Yolları Nelerdir?

1. Hava kirliliğini önlemenin birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şunlardır. 2. Fabrika bacalarına filitre takılmalıdır. 3. Sigarasız bir toplum benimsenmelidir. 4. Motorlu taşıtların egzoz kısımlarına filitre takılmalıdır. 5. Kimyasal atıklar koruyucu ve üzeri kapalı olarak imha edilmelidir. 6. Çöp atıkları üzeri kapalı bir şekilde sistemli bir biçimde imha edilmelidir. 7. Evlerde soba kullanımı yerine doğalgaz kullanımı öncelikli bir hale getirilmelidir. 8. Ormanlık alanlar genişletilmeli ve şehir merkezlerine de fazlaca yeşillik alanları yaptırılmalıdır.

Bunlar Yeterli Midir?

Elbette bunlar yeterli olmayacaktır. Ancak günümüzde hava kirliliği sorununun oluşmasında en fazla rol alan bu faktörlerdir. Dolaysıyla da bu faktörlerin düzenlenmesi durumunda hava kirliliği sorununun da büyük bir bölümü ortadan kaldırılabilmektedir. Günümüzde en gelişmiş ülkelerin de önemli sorunlarından olan hava kirliliği sorunu hakkında ülkemizde de bazı düzenlemelerin yapılması ve derhal yürürlüğe sokulması önemle gerekmektedir.

YORUM GÖNDER