İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

Devlet & Politika

14310 yorum

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

İsteğe bağlı sigortalı olarak normal bir iş yerinde çalışan kişinin sahip olduğu haklara sahip olabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta nedir ? İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar ?

Çalışmayan, zorunlu olarak sigorta yapılması gerekmeyen kişilerin, sigorta primlerini kendileri ödemek şartıyla Sosyal Güvenlik Kurum tarafından kişilere sunulan ve sağlık sigortası, emekli maaşı gibi haklardan yararlanmaya imkan tanıyan sigortalılığa İsteğe Bağlı Sigorta denir. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için temel şart olarak; 18 yaşını doldurmuş olmak, Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, Daha önceden sigortalılık hali nedeni ile emekli maaşı bağlanmamış olmak, C vatandaşı zorunluluğu bulunmaktadır.

İstisnai Şartlar

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen ve 4A sigortalısı olarak bir ay içinde 30 günden daha az süre ile çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olarak çalışabilir. Örnek olarak bir ay içinde 10 gün seri tarlada çalışan bir işçi, isteğe bağlı sigortalı olabilir ve eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta pirimi ödeyerek tamamlayabilir. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar 4B li olarak kabul edilir. Yani eski deyimle Bağ-Kur’lu olarak değerlendirilir. Yurtdışında çalışan ve ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması yapmamış ülkelerde çalışan T.C. vatandaşlarının da isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakları bulunmaktadır. Bu şekilde isteğe bağlı sigortalı olanların sigortalı 4A kapsamında değerlendirilir.

2008 Yılı sonrası İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıranlar

1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı olarak sigorta yaptıranların durumları 4B’ li olarak değerlendirilir. Yani eski tanımı ile Bağ-Kur’ lu olarak değerlendirilir. Bu nedenle isteğe bağlı sigortası 4A’ lı olarak değerlendirilenlere göre, 4B’ li olarak değerlendirilenler çok daha fazla süre sigorta pirimi ödeyerek emekli olmaktadırlar ve yine 4A’ lılara göre daha düşük emekli aylığı almaktadırlar.

Emekliliğinize 1.261 gün kala DİKKAT

İstifa ettikten sonra, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişi muhakkak olarak emekliliğine kaç gün kaldığını hesap ettirmelidir. Çünkü uzun süre prim ödenmesi halinde 4A’ lı olmasına rağmen, 4B’ li olarak değerlendirilip emekli olabilir. Bu şekilde emekli olduğunuzda daha uzun süre ile prim ödeyerek, daha düşük emekli maaşı alma riskiniz bulunmaktadır.

1 Ekim 2008 öncesi Memuriyete Başlayanlara Ayrıcalık

1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlayıp en az 10 süre ile memurluk yaparak istifa eden kişiler, SGK’ ya müracaat ederek, prim ve kurum karşılıklarını ödeyerek aynı memur gibi emekli olabilir. Bu konunun temel şartı memurluktan atılmamış veya memur olma vasfını kaybetmemiş olmaktır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için memurluktan ayrıldıktan sonra 6 ay içinde müracaat şartı getirilmiştir. Bu süre içinde müracaat etmeyenler iştirakçi olamazlar.

İsteğe bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartlarından birisi de, sigorta primi yatırmaktır. 5510 S.K. nun 82. md. sine göre, sigorta pirimi sigortalı olmak için beyan ettiğiniz kazancınızın % 32. sidir. Aylık olarak kazandığınızı beyan ettiğinizin kazancınızdan yatıracağınız % 32 lik primin, % 20.si yaşlılık, malullük ve ölüm için ayrılır. Geriye kalan % 12 lik bölüm ise genel sağlık sigortası olarak mahsup edilir. Böylece isteğe bağlı sigortalı aynı zamanda normal sigortalının yararlandığı tüm sağlık haklarından yararlanır. Bir ayda 30 günden daha az çalışan ve isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerden ise beyan ettiği ve prime esas aylık kazancın ve gün sayısı kadar olan bölümünden, genel sağlık, ölüm, malullük ve yaşlılık sigortası primi olmak üzere toplamda % 32 prim ödemesi istenir. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen ve başvurusunda, prime esas kazancını belirtmeyenlerden ise kazancının alt sınırı baz alınarak prim hesaplanır. İsteğe bağlı sigorta müracaat edeni, bakamla yükümlü olunan kişi olsa dahi tahsil edilen primden sağlık sigortası pirimi tahsil edilir.

Primler Ne Zaman Yatırılır?

İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcından itibaren primin yatması gereken ayın sonuna kadar, yatırılması gerekir. Sigorta primi, ait olduğu dahil 12 ay içinde gecikme zammı, cezası ve pirimin kendisi ile birlikte ödenmediği takdirde, bu süre sigortalılıktan sayılmaz. 12 aydan sonra ödenen primler ise isteğe bağlı sigortalının talep etmesi üzerine iade edilir veya ilerde doğabilecek borçlarına karşılık mahsup edilir. İsteğe bağlı sigorta primlerinin 2016 yılı prim ödemelerinin alt sınır ve üst sınır tablo olarak verilmiştir. Bu tabloya göre; 01 Ocak 2016 / 01 Haziran 2016 tarihleri arasında en az 527,04 Tl., en çok 3.425,76 tl 01 Temmuz 2016 / 31 Aralık 2016 tarihleri arasında en az 527,04 Tl., en çok 3.425,76 tl. dir.

YORUM GÖNDER