İsteğe Bağlı Sigorta Şartları

Devlet & Politika

12840 yorum

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları

İsteğe bağlı sigortalı olmak için şartlar nelerdir ? İsteğe bağlı sigorta başvurusu nasıl yapılır ? İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler nelerdir ?

İsteğe bağlı sigorta olabilmenin birkaç temel şartı vardır. Birincisi 18 yaşını doldurmuş olmak, sigortalı bir işte çalışmıyor olmak, dana önceki sigortalılığı dolayısıyla emekli maaşı almıyor olmak ve T.C. vatandaşı olmaktır. Bu şartları taşıyan herkes isteğe bağlı sigortalı olabilir. (İstisnai şartlar saklı kalmak kaydıyla)

İsteğe Bağlı Sigorta ile İlgili Bilinmesi Gerekenler.

İsteğe bağlı sigortalıların, sigorta prim ücreti artırıldı. Buna karşılık olarak da isteğe bağlı sigortalılar da, normal sigortalılar gibi sağlık hizmet ve yardımlarından yararlanmaya başladılar. 4A7 lı olan ve ayda 30 günden daha az çalışan kesiminde isteğe bağlı sigortalı olmasının kapısı açıldı. Buna göre 4A’ lı olup, ayda 30 günden daha az çalışanlar, geriye kalan eksik günlerin primlerini yatırarak, prim ödeme gününü 30’ a tamamlayabilmektedir. İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartlarından birisi olan 1080 gün sigortalı olarak çalışmış olma şarta kaldırıldı. Daha önce herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamış olanlar da artık isteğe bağlı sigortalı olmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık, ilk yasalaştığında, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılırken, yapılan yeni düzenleme ile birlikte isteğe bağlı sigorta müracaatını takip eden gün başlatılmaktadır. Memurluktan (en az 10 yıl çalıştıktan sonra) istifa ettikten sonra, 6 ay içinde müracaat edenler, primlerini ve kurum karşılıklarını kendileri yatırmak suretiyle iştirakçi olarak, memurluktan emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortalı olanların durumları 4B (Bağ-Kur) li olarak değerlendirilmektedir. 4A lı olarak çalışan ve 30’ dan eksik olan günlerini tamamlamak için prim ödeyenler ise 4A’ lı olarak değerlendirilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır

Daha önce herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışmamış kişilerin, sigorta kayıt ve bilgileri olmadığı için öncelikle oturduğu yerin SGK il müdürlükleri veya merkezlerine dilekçe (İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi) müracaat etmeleri gerekmektedir. Daha önceden herhangi bir işten dolayı sigorta kaydı bulunanların ise İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi vermelerine gerek yoktur. Sadece isteğe bağıl sigorta talep dilekçesi ile müracaat etmeleri yeterlidir. Ay içinde 30 günden daha az veya yarım gün çalışanlar ise talep dilekçesi ile birlikte çalıştığı gün sayısını beyan etmesi gerekir. Yabancı ülke vatandaşı olup da isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulanan şahısların Türkiye’ de kaldıkları süreyi belgelendirmeleri gerekmektedir. Türkiye ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunmayan ülkelerden herhangi birinde çalışan vatandaşlardan isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler ise bulundukları ülkede yaşadıklarını ispatlayabilmeleri için pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 30 günden daha az çalışanlar hariç olmak üzere, daha önce isteğe bağlı sigortalı iken, ayrılan ve yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin yeniden talep dilekçesi vermesi zorunludur.

YORUM GÖNDER