İşten Ayrılacağımı Ne Zaman Söylemeliyim ?

İş & Finans

16660 yorum

İşten Ayrılacağımı Ne Zaman Söylemeliyim ?

İşten ayrılmak istenildiğinde işçi işverene işten ayrılacağını ne zaman kaç gün önce bildirmelidir ? İş kanununda yer alan "iş arama izni" kapsamları ve iş arama izni hesaplanması...

İş kanunu gereğince iş sözleşmesinin taraflardan bir tanesi tarafından haklı bir sebep olmaksızın sona erdirileceği zaman belli bir süre öncesinde karşı tarafa bildirmesi gerekir şeklinde hüküm koymuştur. İşçilerin işten ayrılacağını önceden söylemesi gerekli olan süreler;

– İşçinin çalışma süresi 6 ay ise 2 hafta öncesinden

– 6 ay – 1,5 yıllık çalışma süresinde 4 hafta öncesinden

– 1,5 yıl – 3 yıllık çalışma süresinde 6 hafta öncesinden

– 3 yıldan daha fazla çalışma süresi olanlar 8 hafta öncesinden bildirimde bulunma zorundadır. Çalışan hemen işten ayrılmak istiyor ise ve belirlenmiş olan sürelere uygun şekilde bildirim yapmaz ise bu sürelere ilişkin olan ücreti işverenlere peşin olarak ödemek zorundadır. Bu süreler zarfında işverenler işçiye günlük olarak 2 saat iş arama izni vermelidir. Bu izin zorunludur. Tarafların anlaşmasına bağlı olaraktan işçi bu süreyi toplu bir şekilde kullanma hakkına sahiptir.

İş Kanunu Gereğince İş Arama İzni

İş arama izni 4857 sayılı Kanunca belirlenmiştir. Bu kanun gereğince belirlenmiş olan bildirim sürelerinde işverenler işçiye yeni bir iş bulma için gerekli olan izni ücret kesintisi yapmadan iş saatleri içerisinde vermek zorundadır. İş arama izni günlük 2 saatten az olamaz ve bu izinleri işçi toplu olarak kullanma hakkına sahiptir. Ama toplu olarak kullanacak olan işçinin işveren ile bu konuda anlaşması gerekir. İş arama izinilerinin ücretleri kesilmez. İş sözleşmesinin kim tarafında fesih edildiği iş aramaz izni konusunca önemlidir. İş yerinden kendi isteği ile ayrılacak olan işçi iş kanunu gereğince iş arama izni kullanamaz.

İş Arama İzni Nasıl Hesaplanmalıdır?

8 haftalık ihbar süresi bulunan bir kişi günlük 2 saat iş arama izni kullanabilir. Haftalık 6 gün çalışan ve 1 gün tatil yapan bir işçi için hesaplama şu şekilde yapılmalıdır. 6*2=12 saat yani toplamda 12*8= 96 saatlik iş arama izni bulunur. Bu izin toplu bir şekilde kullanılacak ise 96/ 7,5= 12 günlük iş arama iznini kullanmalısınız. Yani 12 gün işten erken çıkış yapılabilir. Bu süre zarfında sigortanız ve ücretiniz kesilemez.

YORUM GÖNDER