İstifa Edilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İş & Finans

9050 yorum

İstifa Edilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedenleri önemlidir. İstifa edilmesi durumunda kıdem tazminatı nasıl alınır ?

İstifa edilmesi durumunda kıdem tazminatı nasıl alınacağı ile alakalı belli başlı şartlar bulunur. Bunlar;

En Az 1 Yıl Şartı

Bir yıldan daha az süreli çalışan kişiler, hangi sebeple işten çıkmış olursa olsun kıdem tazminatı alamaz. Bir yıl ve daha uzun aynı işyerinde çalışan kişilerin kıdem alıp alamayacakları iş sözleşmesinin fesih sebebine bağlıdır. Kıdem tazminatı alabilmeleri için işten çıkış sebebinin kanunda belirtilmiş olan sebeplerden bir tanesi olması gerekir.

İşyerinin Devrinde Kıdem Sürer

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan 1 yıllık sürenin işçilerin aynı iş yerinde değil, bağlı bulunduğu aynı işverene bağlı olarak geçirmiş olduğu süre zarfı dikkate alınır. Yani aynı işveren bağlı bir şekilde iki ayrı işyerinde 6 aylık süreler zarfında çalışmış olan kişiler kıdem almaya hak kazanır. Bunun yanı sıra işyerlerinin devri halinde aynı işveren ile çalışmaya devam eden kişilerinde kıdem tazminatı kesilmez.

Hangi Durumlarda Kıdem Alınır?

Kıdem hakkı kazanmak için iş sözleşmesinin fesih sebebi önemlidir. İstifa eden kişiler kıdem hakkı kazanamaz. Kıdem tazminatı alabilmek için genelde işverenler tarafından işten çıkarılmak gerekir. Aşağıda sırlanmış olan nedenlerde kıdem tazminatı alınabilir.

– İşveren iyi niyet ve ahlaki kurallar çerçevesinde kişileri işten çıkartmışsa

– Kişilerin işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymaması ile

– Sağlık sebepleri ile

– Erkek işçilerin askere gitmesi ile

– Emekliğe hak kazanılması ile

– Bayan işlerin evlenmesi ile kıdem tazminatına hak kazanılır.

İşçi İstifa Ederse Kıdem Alabilir mi?

İşçilerin haklı sebebe dayanarak istifa etmesinde kıdem tazminatı hakkı kazanılır. İş yerinde cinsel tacize uğramış ise, işveren işçiye hakarette bulunmuş ise, işveren işçiyi tehdit etmiş ise, iş yerinde 1 haftadan da uzun süreli iş durumu yaşanmış ise iş sözleşmesi fesih edilerek kıdem tazminatı alınabilir. Bayan işçiler ise evlilik tarihi baz alınarak 1 yıl içinde istifa ederlerse kıdem tazminatlarını alabilirler.

YORUM GÖNDER