Leyla İle Mecnun Aşkı : Hikayesi

Tarih

20200 yorum

Leyla İle Mecnun Aşkı : Hikayesi

Leyla ile mecnun aşkı ve hikayesi editörlerimiz tarafından sizler için en ince ayrıntısına kadar araştırılmıştır. Leyla ile mecnun aşkı gerçek mi ? Öğrenmek için yazımızın tamamını okuyunuz...

İnsanlar arasında tarihten günümüze kadar birçok aşk hikayesi yaşanmıştır. Toplumlar bazı aşk hikayelerini efsane haline getirmiş ve hatta yazılara konu edinmiştir. Bazı aşk hikayeleri çeşitli mesnevilere konu edinerek bugünlere kadar ulaşmıştır. Bunlardan bir tanesi de Leyla ile Mecnun’un aşk hikayesidir. Bu hikaye birçok toplum tarafından benimsenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bir Arap efsanesi olan Leyla ile Mecnun efsanesi, Fuzuli’nin mesnevisine konu olmuş ve bu sayede bütün dünyaya yayılmıştır. Bu aşk hikayesi günümüzde birçok filme konu edinerek toplumlara bilgi verilmiştir.

Günümüz aşklarından çok farklı olan Leyla ile Mecnun hikayesi gerçek aşkı simgelemekle beraber insanlara gerçek aşkın nasıl yaşanabileceği konusunda örnek teşkil etmiştir. Leyla ile Mecnun efsanesi gerçek aşkın nasıl ve nerede olduğu fikrini toplumlara yıllar boyunca aşılamış olup insanların gerçek aşkı yaşayabilmelerine adeta zemin hazırlamıştır. Günümüzün yozlaşmış aşklarından çok farklı olan bu hikaye sevgi ve muhabbette en üst seviyeye çıkmıştır.

Leyla ile Mecnun’un aşk hikayesi sıradan tutkuyu aşmış ve kara sevdaya dönüşmüştür. Öyle bir hale gelmiştir ki aşık olan Mecnun gerçekten de mecnunlaşmış maşuk olan Leyla ise aşığının ayrılığına daha fazla dayanamayarak can vermiştir. Leyla ile Mecnun’unu aşk hikayesi şöyledir:

Bu hikaye bir Arap efsanesine dayanır ve yaşanmış gerçek bir aşk hikayesidir. Leyla ve Mecnun daha çocuk yaşlardayken birbirlerine sevdalanırlar onların bu sevdaları kısa bir zaman sonunda ülkenin dört  bir tarafına yayılır bu olayı duyan Leyla’nın annesi kızının Mecnun ile görüşmesini yasaklar ayrılık acısıyla perişan bir hale dönen Mecnun bir süre sonra mecnunlaşır ve halk arasında mecnun yani deli lakabını alır. Mecnun,  Leyla’nın ayrılığına daha fazla dayanamayarak çöllere düşer ve adeta aklı başından gider.

İnsanlar her ne kadar Leyla’yı unutmasını söyleseler de bu durum Mecnun için imkansız bir hale gelmiştir. Dedesi Mecnun’un perişan haline daha fazla dayanamayarak Mecnun’u alır ve Kabe’nin yolunu tutar bu dertten kurtulması için dua eder Mecnun ise bunun tam tersini yapmakta ve durumunun daha da ağırlaşması için dua eder; bu arada Leyla’nın hali de Mecnun’un hali gibi gittikçe kötüye gitmektedir. Annesi Leyla’yı bu durumdan kurtarmak için evlendirmeye karar verir; fakat kara sevdaya tutulan kızı Leyla kocasını kendinden uzak tutmak için yalan hikayeler uydurur kocası Leyla’nın kendisinden uzak durmasına daha fazla dayanamayarak hastalanır ve ölür.

Mecnun ise perişan ve avare bir halde çöllerde dolaşmakta ve kara sevdanın acısı içinde olgunlaşmaktadır. Mecnun öyle bir hale gelir ki Dünya ile bütün dış bağlantısı kesilir ve yürüyen adeta yürüyen bir ölü haline gelir kimseyle konuşmaz ve sürekli Leyla’yı sayıklayıp durur; O’nun bu halini gören insanlar acır ve dilenci sanıp para verirler; Mecnun’un bu hali yıllarca sürer çölden çöle diyardan diyara gezer durur.

Yıllar sonra Leyla bir gün Mecnun’u bulur fakat Leyla’yı tanımaz ve Leyla’ya ”Leyla’ya benimledir, sen kimsin?” der. Bu sözlerden sonra Leyla, Mecnun’un hangi boyutta yaşadığını anlar ve çaresizce evinin yolunu tutar. Mecnun ile karşılaşan Leyla çok zaman geçmeden hayata gözlerini yumar. Mecnun ise Leyla’nın ölüm haberini alır ve mezarı başında Leyla’sına kavuşmak için Allah’a duada bulunur.

Yüce Allah Mecnun’un yaptığı bu duayı geri çevirmez ve oracıkta ruhunu alır. Bu efsane özellikle 10 yüzyılda çok yaygınlaşmış ve birçok edebiyat türüne konu edinmiştir. Leyla ile Mecnun hikayesi özellikle Fars ve Türk edebiyatlarına konu edinmiş ve topluma sunulmuştur. Leyla ile Mecnun efsanesinin ilk yazarı Fuzuli’dir. Fuzuli Leyla ile Mecnun efsanesini 1535 yılında yazmış ve  mesneviye dönüştürmüştür.

Bu aşk hikayesi Arap kültüründe çok yaygın olmakla beraber günümüzde önemini hala korumaktadır. Sadece Arap kültüründe değil batı ve orta asya ülkelerinde birçok konuya işlenmiş ve toplumlara bu hikaye hakkında bilgi verilmiştir. Leyla ile Mecnun hikayesi insanın aşk denizinde nasıl olgunlaştığını ve ilahi aşka nasıl gidilebileceğini toplumlara öğretmektedir.

Bu hikaye ”aşuk ile maşuğun” bir hikayesi olup gerçek aşkın nasıl yaşanabileceği konusunda insanlara örnek teşkil etmektedir. Kara sevdanın en üst boyutlara ulaştığı Leyla ile Mecnun hikayesinde ibret alınması gereken bir aşk hikayesidir. Bu aşk hikayesinde aşkın samimiyetle yaşanabileceği ve samimi bir aşkın insanı hangi derecelere yükseltebileceği konusunda bizlere bilgiler verilmiştir.

YORUM GÖNDER