Mobbing Nedir ? Mobbinge Karşı Ne Yapılabilir?

İş & Finans

11540 yorum

Mobbing Nedir ? Mobbinge Karşı Ne Yapılabilir?

Çalıştığım işyerinde mobbing uygulanıyor ne yapabilirim ? Mobbing nedir ve mobbing karşısında neler yapılabilir ? Detaylar bildiriyo.com'da...

Mobbing işyerinde çalışanlara karşı düzenli olarak bilinçli bir şekilde uygulanan psikolojik tacizdir. Kelime kökeni Latince olan mobbing, psikolojik baskı, şiddet ve taciz anlamlarının hepsini içerir.

İngilizce köken olarak ise “mob” rahatsızlık verecek seviyede saldırmak demektir. Herhangi bir cinsiyet, yaş, ırk farkı olmaksızın işyerinde çalışan herhangi birine uygulanan, sonucunda kişinin işinden soğumasını, kendi isteği ve başka bir nedenle işini bırakması ile sonuçlanan dezavantajlı bir süreçtir. Her türlü iş sektöründe görülebilecek mobbing, yapılan bir araştırmaya göre en çok sağlık ve eğitim sektörlerinde uygulanmakta ve kişinin başka bir yerde çalışma imkanı bulması halinde işi bırakması ile sona ermektedir. Mobbing vardır diyebilmenin önemli koşullarından biri düzenli ve sistemli bir taciz olmasıdır. Türk Dil Kurumu yabancı kökenli olan “mobbing” kavramı yerine “bezdiri” kelimesini kullanmaktadır.

Mobbing’in Belirtileri

Eğer işyerinizde söylemek istediğiniz bir şey olduğunda sürekli sözünüz kesiliyorsa, yaptığınız başarılı işler dahi sürekli eleştiriliyorsa, mail, sms, telefon veya sözlü olarak tehditler veya gözdağı alıyorsanız iletişim kurmanızı engelleyen bu tür girişimler mobbingin belirtileridir. Çalıştığınız yerde pek kimse sizinle konuşmuyorsa, diğer çalışanlardan uzak ve ayrı bir çalışma masası verilerek yalnızlaştırma politikası uygulanıyorsa, varlığınız reddedilerek değilmişsiniz gibi bir yaklaşım sergileniyorsa, sosyal olarak izole edilmek suretiyle mobbinge maruz kalıyorsunuzdur. Sizin olmadığınız ortamlarda hakkınızda olumsuz içerikli konuşuluyorsa, temeli olmayan dedikodular üretiliyorsa, verdiğiniz kararlar ile ilgili uyumama davranışı sergiliyorlarsa, sürekli iş tanımınızda olmayan, yapamayacağınız türden işler veriliyorsa, itibarınızı zedelemeye çalışmak yoluyla mobbing uygulanıyor demektir. Fiziksel olarak aşırı zorlanacağınız yükümlülükler yükleniyorsa, her ne kadar tanımında psikolojik kavramını içeriyorsa da, fiziksel taciz veya şiddet de mobbing içerisinde sayılır.

Kimler Mobbinge Uğrar?

Kişilik olarak utangaç, hakkını arayamayan veya uğradığı tacizlere sesini çıkartamayan çalışanlar mobbinge uğrama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Mevcut yönetimin bilgisi dışında, üst yönetim veya politik tercihlerin sonucunda işe alınanlar risk altındadır. Cinsiyet ayrımı konusunda yapılan araştırmalar da göstermiştir ki kadınlar erkeklerden daha çok mobbinge uğramaktadırlar. Doğası gereği zayıf olan kadın, başaramayacağı işlerde görevlendirildiğinde negatif sonuçlar alır. Doğası gereği anne olan kadın çalışanlar çocuklarının bakımıyla eşlerinden daha çok ilgilendikleri için, en küçük bir hastalıkta dahi çocuklarına vakit ayırmak zorunda oldukları için veya gebelik zamanlarında gittikleri doktor kontrolleri için amirleri tarafından mobbinge uğramaktadırlar. Ayrıca ne yazık ki işyerlerinde çalışan kadınlara yönelen beğenme dürtüleri, bu beğeniye sahip kişiler amaçlarına ulaşamayınca, bu kadın çalışanlara yönelik mobbing uygulanır; çünkü istediği ahlak dışı teklifler kabul edilmemiştir.

Kimler Mobbing Uygular?

İşyerindeki astlarını aşırı denetleyici bir tavırla kontrol etmek isteyen amirler veya yöneticiler klasik mobbing uygulayıcılarıdır. Kendi içsel mücadelesini tamamlayamamış korkak yapıda, benmerkezci nevrotik kişilerin mobbing uygulamaya yatkınlıkları daha fazladır. Sürekli olarak işyeri yönetimi için mücadele eden, koltuk kapma kavgası veren, güçlü olmak için yanındaki arkadaşını dahi ezmekten çekinmeyen yapıdaki kişiler çalışanlara psikolojik baskı yapmak isterler.

Mobbing uygulanan işyerlerinde çalışanların mesleki kabiliyetleri ve yeterlilikleri sürekli sorgulanır. Küçük düşürücü, bezdirici, izole edici tavırlar ile mobbing kurbanı sahip olduğu işi kaybedene kadar yüklenme gerçekleşir. İşinden ayrılmak isteyen kurbanın sanki ayrılmak kendi tercihiymiş, hata yaptığı için işi bırakıyormuşçasına bir algılama yaratılır.

Mobbinge Karşı Ne Yapılabilir?

İşyerinizdeki zorbaca tavırlara karşı mesajınız net olmalı, itiraz edebilmeli ve bu tür davranışlara bir son vermesi gerektiğini söylemelisiniz. Çalışan arkadaşlarından birini şahit gösterebilmelisiniz. Size mobbing uygulamaya kalkan kişiyi kendisiden daha yetkili birine rapor ediniz. İş arkadaşlarınızla bu davranışları paylaşın, kim bilir aynı şeyden rahatsız olanlar vardır. Böylelikle grup olarak mücadele etmeniz daha kolaylaşır. Bu durumla ilgili hukuki süreçleri araştırın.

YORUM GÖNDER