Noter Vekaletname Ücretleri 2015

İş & Finans

12800 yorum

Noter Vekaletname Ücretleri 2015

Noter vekaletname ücretleri, Noter Düzenleme ücreti, Noter Yazı ücreti ve diğer noter işlemleri için ücretler ne kadar ?

Noter vekâletnameleri özel ve genel olmak üzere iki kısma yarılır. Vekâletname ücretleri hesaplanırken imza birim sayı ücreti, imza sayısı ve yapılacak işlemin türü göz önünde bulundurulur. Vekaletname için kişinin 2 tane son 6 ay içinde çekilmiş çekilmiş bir vesikalık fotoğrafı ve TC kimlik numarasının olduğu nüfus cüzdanı gerekir. Ücret belirlenirken bazı hususlar göz önünde bulundurulur. Eskiden bu ücret net bir şekilde belirli iken günümüzde bazı hesaplamaların yapılması zaruridir.

Noter ücreti Harçlar Kanunu’na göre hesaplanır ve bu kanuna göre vekaletname ücreti, alınan harcın yaklaşık yüzde otuzu oranındadır. Yapılan her bir noter işleminde ücret 2,97 liradan az olamaz ve hesaplar sonucunda yarım kuruşun altında kalan değerler dikkate alınmaz.

Noter Düzenleme ücreti

Noterlerin yaptığı her bir düzenleme için 134, 33 liralık bir ücret alınmaktadır. Eğer düzenleme iptal edilirse belirlenen oranın üçte biri kişiden tahsil edilir.

Noter Yazı ücreti

Noter gerek kişiye verdiği gerekse kurumda kalan her bir kağıttan 4,07 oranında bir ücret talep eder. Eğer çıkan nüshaların fotokopileri de istenirse her bir fotokopi içinde bahsi geçen ücret alınmaktadır.

Çevirme ücreti

Eğer noter, bir dilden başka bir dile, bir yazıdan başka bir yazıya çevirme yapacaksa her bir sayfa için 33,69 liralık bir ücret alır. Yazılan sayfada satır sayısı 10’dan az ise belirlenen ücretin yarısı alınmaktadır.

Karşılaştırma ücreti

Dışarıda yazılan ve notere onaylanması için getirilen yazıların karşılaştırılmasında sayfa başına 4,07 lira ücret alınmaktadır.

Tescil ücreti

Tüm tescil ücretlerinde işlem başına 1,27 lira alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Saklanılacak emanetler için yıllık olarak 9,41 lira ücret alınır. Emanet eğer bir kişiye değil de birden fazla kişiye ait ise ücret bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer saklama işleminin yanı sıra ayrıca giderler de ortaya çıkmışsa bu giderlere ait ücret de kişiden istenir. Belirlenen bu ücretler peşin olarak tahsil edilmektedir ve noterin değişmesi halinde eski noter yeni notere bu ücreti devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Bu tarz noterlik işlemlerde alınan harcın yüzde onu kadar bir ücret kişiden istenmektedir. Bu ücretin yanında noter onayladığı her bir imza için de 3,41 liralık bir ücret tahsil eder.

Defter Onaylama Ücreti

Defter onaylama işleminde yüz sayfaya kadar olan defterlerden 1,27 lira, yüz sayfadan sonraki bir yüz sayfa için de 47 kuruş ücret talep edilir. Eğer defter yüz sayfadan fazla ise 50 sayfaya kadar olan küsuratlar için ücret alınmazken 50 sayfayı açanlar içinse 47 kuruş ücret alınır.

YORUM GÖNDER