Offshore Bankacılık Nedir ?

İş & Finans

15940 yorum

Offshore Bankacılık Nedir ?

Kıyı bankacılığı olarak adlandırılan offshore bankacılık nedir ? Offshore bankacılığın avantajları ve dezavantajları nelerdir ? Detaylar bildiriyo.com'da..

Kıyı Bankacılığı (Offshore Bankacılık) en basit anlamıyla, parası olanların, yatırımcıların, ellerindeki paralarını bulundukları ülke dışındaki başka bir ülke sınırları içerisindeki bankada, uluslar arası düzenlemelerden etkilenmeden, serbest bankacılık yapılan bölgelerdeki bankalara yatırmasıdır. Dünyanın küresel pazara dönüşmesi, çok uluslu firmaların çoğalması üzerine offshore bankacılık yaygınlaşmıştır. Offshore bankacılık, hiçbir ülkenin bankalarla ilgili yasal düzenlemelerinden etkilenmez. Kıyı bankacılığının yasal düzenlemelerden etkilenmemesi nedeni ile firmalar yatırımlarını istikrarlı bir şekilde sürdürebilir. Offshore (Kıyı) Bankacılığı, genellikle vergi cenneti olarak bilinir. Kıyı bankacılığının birçok avantajı bulunur, fakat dezavantajları da vardır.

Offshore Bankacılığın Avantajları

  • Offshore Bankalar, mudiler tarafından yatırılan paraların karşılığında, bulunulan ülkenin merkez bankasına karşılık olarak faizsiz para yatırmazlar.
  • Bankalara yatırılan mevduatlar için sigorta fonu primi ödemezler.
  • Offshore bankalar vergi avantajı nedeni ile mevduatlara daha yüksek faiz verebilir.
  • Mevduatlar ülke dışında görünür. Maliye bakanlığının denetiminden kaçmak daha kolaydır. Bunun yanı sıra parayı yurtiçinde yatırımlarda kullanabilirler.
  • Bankacılık işlemlerinde maliyet düşük kar yüksek olur. Bu nedenle de karlılık oranları artar ve bu durum bilânçolarına yansır.

Offshore Bankacılığının Dezavantajları

Offshore bankacılık firmalara yüksek karlar sağlar. Ama ülkeler kıyı bankacılığı nedeni ile çok büyük maddi kayıplar yaşayabilir.

  • Ülke içerisinde kalması ve vergilendirilmesi gereken para, denetlenmediği ve vergilendirilmediği için devlet vergi kaybı ile karşı karşıya kalır.
  • Merkez bankası, toplanan mevduatlar karşılığında teminat olarak para alamaz, mevduatların sigorta ile güvence altına alındığı sigorta fonu için para alamaz. Ayrıca Merkez Bankası uygulamak istediği para politikasını istediği gibi uygulayamadığı için piyasalarda dalgalanmalar ve dengesizlikler oluşur. Buna paralel olarak da birçok ekonomik olumsuzluklar ortaya çıkabilir.
  • Merkez bankasının para politikasının tutarsızlaşması neticesinde otorite boşluğu meydana gelir ve güvensiz bir para piyasası oluşur. Para ile ilgili denetim yapan kurumlar, yeterli denetim yapamaz, piyasada olumsuz koşulların meydana gelmesi nedeni ile denetim boşluğu ortaya çıkar. Hazine rekabeti dengeleyemediği için haksız rekabet koşulları ortaya çıkar.

Offshore bankacılığı, yatırımcı açısından karlı gibi gözükse de öte yandan riskli bir yatırım enstrümanıdır. Çünkü kıyı bankacılığında, mevduatlar üzerinde devlet güvencesi yoktur. Çünkü devlet muhtemel bir krize karşılık, Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası ile mevduatları güvence altına alır. Yani offshore bankanın batması halinde, bu bankalara yatırılan mevduatlar devlet güvencesi dışında olduğu için, genellikle yatırılan paralar kurtarılamaz.

YORUM GÖNDER