Osmanlı Nasıl Kuruldu? Nasıl Yükseldi? Ve Nasıl Çöktü?

Tarih

38360 yorum

Osmanlı Nasıl Kuruldu? Nasıl Yükseldi? Ve Nasıl Çöktü?

Osmanlı İmparatorluğu Devleti nasıl kuruldu ? Osmanlı Nasıl yükseldi ve Nasıl Çöktü ? Osmanlı devleti yükselme dönemi...

Bugünlere gelmemizin ana nedeni olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu kuruluş tarihi olarak 1299 tarihinden 1978 tarihine kadar varlığını devam ettirmiş olan bir hanedan İmparatorluğudur. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda Dünya’nın en uzun süreli varlığını devam ettirmiş olan imparatorluklarından biri olmuştur.

Kuruluş tarihinden bitiş tarihine kadar başta Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu bölgelerinin sınırlarına kadar durmaksızın topraklarını genişletmeyi başarabilen Osmanlı İmparatorluğu bunun yanı sıra daha büyük coğrafyalarda çeşitli başarılara imza atmış ve bu sayede bu bölgelerde de yer alan birçok ülkeyi fethetmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Oğuzlar’ın kayı boyuna mensup olan Osman Gazi tarafından Söğüt ve Domaniç bölgelerinde 1299 yılında bir beylik olarak kurulan Osmanlı İmparatorluğu 4. padişahlarından Yıldırım Bayezid Han’ın Timur Han’a yenilmesi ve esir düşmesiyle birlikte fetret yani duraklama dönemine girmiştir. Yaklaşık 11 yıl devam eden fetret devrine taht kavgaları meydana gelmeye başlamış ve Sultan Mehmet Çelebi Han tarafından son verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme Dönemi

Fatih Sultan Mehmet Han’ın duraksama dönemine son vermesiyle birlikte Kostantiniyyeyi ele geçirerek burada bulunan Doğu Roma İmparatorluğu’na son vermiştir. Birçok tarihçiye göre bunun sonucunda ise orta çağ sona ermiş ve yeni çağ başlamıştır. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yok edilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu hızla yükselmeye başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun yükselmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Han ilk olarak Mısır’ı fethetmiştir. Bu büyük zaferden sonra ise halifeliğin Osmanlı İmparatorluğu’na geçmesini sağlamıştır. Yavuz Sultan Selim Han’ın döneminden sonra Kanuni Sultan Süleyman Han Orta Avrupa’ya birçok sefer sefer düzenlemiş ve burada yer alan Macar Krallığına son vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın bu büyük zaferinden sonra Osmanlı İmparatorluğu bir daha Avrupa topraklarına sefer düzenleme fırsatı yakalayamamıştır. Sultan I. Ahmet döneminden sonra son bulan Avrupa seferleri, Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleştirilen ”Zitvatoruk Antlaşması” ile birlikte son bulmuştur. Bu antlaşmayla birlikte Avrupa ülkeleriyle eşit bir hale gelen Osmanlı İmparatorluğu çalkantılı bir döneme adım atmıştır.

Sultan I. Mustafa dönemiyle birlikte taht kavgaları başlamış ve bunun sonucunda birçok hükümdar tahttan indirilmeye başlanmıştır. Padişah 4. Murad’ın Bağdat’ı fethetmesine kadar Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde küçük çaplı zedelenmeler baş göstermiş ve uzun süre devam etmiştir. Sultan 4. Murad’ın Bağdat zaferinden sonra Padişah II. Mustafa döneminde ilk defa toprak kaybı yaşayan Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde bazı reformlar yapmak durumunda kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü Ve Sonu

Yenilik döneminden sonra Sultan II. Mehmet döneminde birçok isyan baş göstermiştir. Bunlardan ilki ve en büyüğü olan yeniçeri isyanı sonucunda yeniçeri ocağı kapatılmıştır. Yeniçeri ocağının kapatılmasından hemen sonra da Sultan Abdulmecid Han tarafından ”Tanzimat ve Islahat Fermanı” ilan edilmiştir. Fermanların ilan edilmesinden bir süre sonra ise sultan II. Abdülhamid Han 1876-1878 tarihleri arasında Meşrutiyeti ilan ederek tam 33 yıl padişahlık tahtında oturmuştur.

Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra 1. Dünya savaşı başlamıştır. Bu büyük savaşı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ülkeleriyle birçok antlaşma imzalamak zorunda kalarak daha önceki dönemlerde aldığı toprakların önemli bir kısmını tekrar geri iade etmiştir. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk liderliğinden Anadolu topraklarında bir hareketlenme başlamıştır. Bu hareketle birlikte bir süre sonra ”Sevr Antlaşması” imzalanmış ve sonraki dönemlerde Anadolu topraklarının işgaline karşın yine Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı başlatılmış ve Anadolu halkının üstün mücadelesi sonucunda büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferden sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından saltanat kaldırılmış ve bunun sonucunda ise Osmanlı İmparatorluğu’nun son hükümdarı olan Sultan Mehmet Vahdeddin Han İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştır.

Padişah Mehmet Vahdeddin Han’ın İstanbul’u terk etmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmış ve yerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen ”Cumhuriyet” yönetim biçimi getirilmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin resmen kabul edilmesi sonucu bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de temelleri atılmış oldu. Özetle Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu tamamen sonlandırıldı.

YORUM GÖNDER