Vekalet Nasıl Verilir ?

Devlet & Politika

102800 yorum

Vekalet Nasıl Verilir ?

Vekalet Nasıl Verilir ? Vekalet Vermek için Gerekli Belgeler Nelerdir ? Vekalet Verme İşlemi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir ? Bildiriyo.com'dan Öğrenin !

Satış, hisse devri, miras intikali, tapu işlemleri vb. için vakelet nasıl verilir ? Vekalet vermek için gerekli belgeler nelerdir ? Vekalet verme işlemi sırasında nelere dikkat edilmelidir ? Tüm bunları bildiriyo.com'dan öğrenebilirsiniz.

Vekaletname sizin adınıza hareket edebilmesi, işlem yapabilmesi için başka bir kişiyi resmi olarak yetkilendirdiğiniz belgeye verilen isimdir. Bu belge ile adınıza işlem yapabilmesi için yetkilendirdiğiniz kişiye tam yetki verebileceğiniz gibi bu sınırlandırmanız da mümkündür. Bu belgenin kurallara göre hazırlanması ve bir noter tarafından tasdik edilmesi şarttır.

Yurt dışında olduğunuzda, sağlık durumunuz elverişli olmadığında ya da herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin sizi temsil etmesi için düzenlenen vekaletname oldukça yararlı bir uygulamadır. Bunun için belirttiğimiz gibi düzenlediğiniz vekaletnameyi bir noter huzurunda imzalamalısınız.

Vekalet Nasıl Verilir ?

Noter Tapu Vekaleti : Vekalet vereceğiniz kişinin notere gelmesine gerek yoktur. Vekalet vereceğiniz kişinin kimlik fotokopisi ile notere gittiğinizde tapu satışı için vekalet verebilirsiniz.

Noter Diploma Vekaleti : Herhangi bir yakınıza vekalet vererek diplomanızı almasını sağlayabilirsiniz. Vekalet vereceğiniz kişinin kimlik fotokopisi ile notere başvurarak vekalet verebilirsiniz. Vekalet vereceğiniz kişinin gelmesine gerek yoktur.

Noter Araç Satış Vekaleti : Bu işlemlede de vekalet vereceğiniz kişinin gelmesine gerek yoktur. Yine vekalet vereceğiniz kişinin kimlik fotokopisi ile notere giderek vekalet verebilirsiniz.

Avukata Vekalet Verme : Yukarıda işlemlerde farklı olarak avukatınız ile beraber notere giderek avukatınızı yetkilendirmek istediğiniz konuları maddeler halinde belirterek avukatınıza vekalet verebilirsiniz.

Vekaletname İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

  • Vekalet Verecek Kişinin Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numarası Yer Almalı)
  • Vekalet Verilecek Olan Kişinin Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numarası Yer Almalı)
  • Tapu (Gayrimenkul İşlemlerinde)
  • Ruhsat (Araç Satış İşlemlerinde)
  • 2 Adet Fotoğraf

Vekaletname Türleri Nelerdir ?

Ülkemizde 2 farklı vekaletname türü mevcuttur. Bunlar Genel Vekaletname ve Özel Vakeletname olarak isimlendirilmiştir. Hangi tür vekaletname çıkaracağınız yapacağınız işleme göre noter tarafından belirlenecektir.

Özel Vekaletname : Belirli maddelere bağlı kalınarak hazırlanır. Örneğin boşanma davası için avukata verilen vekaletname özel vekaletnamedir.

Genel Vekaletname : Birden fazla işin yürütülmesi için verilir. 

Vekalet Verme İşlemi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Vekaletnameyi hazırlarken kendinize ait kimlik bilgilerinin ve vekalet vereceğiniz kişinin bilgilerinin doğruluğunu tekrar kontrol edin. Herhangi bir yanlışlık varsa mutlaka düzeltin. Vekalet verdiğiniz maddeleri tekrar kontrol edin. İstemediğiniz bir madde var ise mutlaka düzeltin. Vekaletname işlemleri bittikten sonra düzeltme gerçekleştirilememektedir.

YORUM GÖNDER